Kaddeļọn̄ etaṃ ñan jipan̄ an Celeste etal ñan Congress
Ewi wāween aṃ kōņaan jipan̄ bwe Celeste en etal ñan Congress?

Kōļļā jān ippān Kumi in Kareelel eo ñan Celeste Williams

Leļọk jāān in jipan̄ ko remaron̄ mael lok ñan P.O. Box 5625, Bella Vista, AR 72714